Rasayanam / Leham

Items 1 to 8 of 31 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Grid  List 

Set Ascending Direction
 1. DASAMULAHARITAKI LEHAM
  DASAMULAHARITAKI LEHAM
  $6.53

  An Ayurvedic Medicine Each 10g Prepared out of: Dasamula (each) 0.571g Pathya 1.905g Guda 5.714g Trijataka (each) 0.057g Trikatuka (each) 0.057g Yavasukaja 0.014g Kshaudra 0.952ml Learn More
 2. VYAGHRYADI LEHAM
  VYAGHRYADI LEHAM
  $8.46

  An Ayurvedic Medicine Each 10g Prepared out of: Vyaghri 9.459g Matsyandika 3.784g Vyosha (each) 0.047g Rasna 0.047g Amrita 0.047g Agni 0.047g Sringi 0.047g Bharngi 0.047g Ghana 0.047g Granthi 0.047g Dhanvayasa 0.047g Pippali 0.757g Tukakshiri 0.757g Sarpi 1.622ml Makshika 1.622ml Learn More
 3. MRIDWIKADI LEHAM
  MRIDWIKADI LEHAM
  $6.93

  An Ayurvedic Medicine Each 10g Prepared out of: Mridwika 1.176g Pippali 1.176g Sarkara 4.706g Madhu 2.353ml Learn More
 4. VANASURANADI LEHAM
  VANASURANADI LEHAM
  $8.00

  An Ayurvedic Medicine Each 10g Prepared out of: Vanasuranakanda 6.410g Takra 3.077ml Sarpi 2.051ml Guda 6.410g Chitraka 0.513g Nagara 0.128g Maricha 0.064g Makshika 1.026ml Learn More
 5. VILWADI LEHAM
  VILWADI LEHAM
  $7.46

  An Ayurvedic Medicine Each 10g Prepared out of: Vilwa 16.000g Guda 8.000g Ghana 0.125g Dhanya 0.125g Jiraka 0.125g Truti 0.125g Twak 0.125g Kesara 0.125g Tryushana (each) 0.125g Learn More
 6. MAHAVILWADI LEHAM
  MAHAVILWADI LEHAM
  $6.66

  An Ayurvedic Medicine Each 10g Prepared out of : Vilwamula : 4.800g Guda : 4.800g Sringavera : 0.480g Maricha : 0.640g Pippali : 0.320g Chavya : 0.160g Kesara : 0.080g Pippalimula : 0.320g Chitraka : 0.160g Trijata (each) : 0.040g Jiraka : 0.320g Pushparasam : 1.333 ml Karpura : 0.010g Margikamada : 0.002 g Learn More
 7. SWASAHARA LEHAM
  SWASAHARA LEHAM
  $8.66

  An Ayurvedic Medicine Each 10g Prepared out of: Balamula 2.500g Yvani 1.875g Nagara 0.625g sita 5.000g kirata 0.039g Trijata (each) 0.039g Yvanitraya (each) 0.039g Phalatraya (each) 0.039g Katutraya (each) 0.039g Ksharayugma (each) 0.039g Vacha 0.039g Yashti 0.039g Kanta 0.039g Ambou 0.039g Rasna 0.039g Anjana 0.039g Ajaji 0.039g Kaunti 0.039g Manohwa 0.039g Lavanga 0.039g Hima 0.039g Hingula 0.039g Bolayugma(each) 0.039g Akara 0.039g Pasi 0.039g Venamra 0.039g Tanka 0.039g Ajamoja 0.039g Misi 0.039g Gairika 0.039g Jati 0.039g Naga 0.039g Sasi 0.031g Marga 0.008g Kankola 0.008g Makshika 1.250ml Learn More
 8. SUKUMARA LEHAM
  SUKUMARA LEHAM
  $9.33

  An Ayurvedic Medicine Each 10g Prepared out of: Punarnava 6.195g Dasamila (each) 0.619g Payasya 0.619g Aswagandha 0.619g Eranda 0.619g Satavari 0.619g Dwidarbha (each) 0.619g Sara 0.619g Kasa 0.619g Ikshumula 0.619g Potagala 0.619g Guda 3.982g Krishna 0.248g Krishnamula 0.248g Saindhava 0.248g Yashtimadhuka 0.248g Mridwika 0.248g Yavani 0.248g Nagara 0.248g Ghrita 1.062ml Erandataila 1.062ml Learn More

Items 1 to 8 of 31 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Grid  List 

Set Ascending Direction